High Five PvP REFILL CENTER LineageII
กรุณา Login ด้วย ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password
Refill Center System (Powered by TMPAY.NET)

 

 

การบริจาค จะบริจาคด้วยทรูมันนี่ ด้วยอัตรา 1 ต่อ 1

50 บาท = เหรียญทอง 50 เหรียญ

90 บาท = เหรียญทอง 90 เหรียญ

150 บาท = เหรียญทอง 150 เหรียญ

300 บาท = เหรียญทอง 300 เหรียญ

500 บาท = เหรียญทอง 500 เหรียญ

1,000 บาท = เหรียญทอง 1,000 เหรียญ

หมายเหตุ :

1 ต้องออกเกมส์ก่อนเติมเงินทุกครั้ง

2. ควร login เกมส์ หลังระบบแจ้งว่า ผ่าน

3. เมื่อเข้าสู่เกมส์ เหรียญทองลินเนจII บริจาค จะอยู่ในกระเป๋าส่วนตัว