LineageII Prelude of War REFILL CENTER LineageII
กรุณา Login ด้วย ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password
Refill Center System (Powered by TMPAY.NET)

 

 

อัตราบริจาค

ทรูมันนี่ 50 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 50 เหรียญ

ทรูมันนี่ 90 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 90 เหรียญ

ทรูมันนี่ 150 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 150 เหรียญ

ทรูมันนี่ 300 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 300 เหรียญ

ทรูมันนี่ 500 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 500 เหรียญ

ทรูมันนี่ 1,000 บาท = เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm 1,000 เหรียญ

หมายเหตุ :

1. ต้องออกเกมส์ก่อนเติมเงินทุกครั้ง

2. ควร login เกมส์ หลังระบบแจ้งว่า ผ่าน

3. เมื่อเข้าสู่เกมส์ เหรียญที่ระลึกลินเนจII L2Storm จะอยู่ในช่องสัมภาระส่วนตัว